<div align="center"> <h1>3 Drużyna Lubelska OSTĘP - SHK-Z FSE</h1> <h3>3 Drużyna Lubelska Ostęp św. Maksymiliana Marii Kolbego - należy do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego - Zawisza. Historia powstania drużyny i stowarzyszenia, relacje z obozów i wycieczek.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://3dl.fse.pl/info.php" rel="nofollow">3dl.fse.pl/info.php</a></p> </div>